Omdat u zeker wilt weten dat u niet teveel betaalt

De Belastingdienst stuurt jaarlijks in december een premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk). Behalve het premiepercentage staat hierin ook in welke sector u bent ingedeeld, een berekening van uw gemiddelde premieloonsom, en het toegerekende bedrag aan Ziektewet- en/of WGA-uitkeringslasten.

Wat de beschikking niet vermeldt is voor wélke (oud-)medewerkers u precies betaalt. Om erachter te komen hoe dit percentage tot stand komt kan pro forma bezwaar worden ingediend. Vervolgens kan een specificatie worden opgevraagd om te achterhalen voor wie u precies betaalt. Deze lijst moet goed gecontroleerd worden want hierbij gaat geregeld wat mis.

Kan dat niet makkelijker?

Jazeker, met de PremiePoetser. Door de beschikking hier te uploaden en het formulier onderaan deze pagina in te vullen machtigt u onze huisjurist mr. Paul Lammerts om de controle en verlaging van de premie voor u te verzorgen.

Paul is dé specialist op het gebied van Ziektewet en WIA. Een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam maakt het dit jaar extra aantrekkelijk om tijdig bezwaar aan te tekenen. De kans is vrij groot dat er ook in uw beschikking een fout is gemaakt.

De onderstaande tijdlijn legt de controle en correctie stap voor stap uit:

Tijdlijn

Vanaf de datum dagtekening op uw premiebeschikking.

Ontvangst Whk Beschikking

De Belastingdienst stuurt u een beschikking Whk voor het komend jaar

infosite Belastingdienst 3 december 2018

Machtigen PremiePoetser

Door onderstaand formulier in te vullen en de beschikking te uploaden machtigt u Paul Lammerts om uw premie te controleren en waar nodig de bezwaarzaak te voeren en uw belangen te behartigen. No cure no pay, 20% over uw behaalde voordeel voor premiejaar 2019.

Uiterlijk 11 januari 2019

Ontvangst lijst van toegerekende WGA- en/of Ziektewetuitkeringen

Na ontvangst van de lijsten zal mr. Paul Lammerts deze beoordelen op juistheid.

Ongeveer een maand na inzending (afhankelijk van de Belastingdienst)

Terugkoppeling en eventueel bezwaar / beroep

Na beoordeling wordt teruggekoppeld of uw premie juist is berekend. Indien dit niet het geval is zal het pro forma bezwaar worden aangevuld met gronden van bezwaar. Indien nodig zal tegen de beslissing op bezwaar beroep worden ingesteld. Dit uiteraard in goed overleg met u, de kosten zijn voor onze rekening.

3 à 4 weken

Afsluiting

Is uw premie goed berekend door de Belastingdienst? Mooi!
U weet het nu zeker en kost het u niets.

Heeft de PremiePoetser u geholpen de premie te verlagen? Mooi!
U heeft een flinke besparing omdat u niet teveel premie gaat betalen.

U ontvangt een factuur voor het behaalde resultaat over premiejaar 2018 op basis van de afgesproken 20% no cure no pay.

Binnen 4 weken na afsluiten van de werkzaamheden

Het Team

Handig die PremiePoetser, maar aan wie vertrouwt u dit bezwaar en beroep eigenlijk toe?

mr. Paul Lammerts

Werkgeversadviseur en jurist, gespecialiseerd in sociale zekerheid, WIA en Ziektewet.

Danny Dreves

Software-ontwikkelaar met meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van HR software-oplossingen.

Dennis van der Veen

Directeur WerkbaarBeter en facilitator die goede ideeën weet te vertalen naar praktische software.

Machtiging controle Whk-beschikking, bezwaar en beroep
(no cure - no pay)Upload de beschikking van de Belastingdienst

Gegevens van de Belastingdienst
(Staan op de beschikking)

Bedrijfsgegevens

Persoonsgegevens


Accountgegevens


Algemene voorwaarden en handtekening

Bij dezen machtig ik om (pro forma) in bezwaar en beroep op te treden tegen de beslissing ‘Werkhervattingskas 2018’ van de Belastingdienst. Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

HANDTEKENING

 Upload hier uw handtekening

Sla uw handtekening op met behulp van het veld hierboven.
Voeg uw handtekening daarna als bijlage toe.

VangNED BV

Begeleiding bij SZW

image

VangNED levert diensten rondom sociale zekerheid in NEDerland. Casemanagement, coaching, bezwaar & beroep.

PrivacyPoetser

Wat mag ik noteren bij ziekte?

image

In de serie poetsers:
PrivacyPoetser is een gratis check voor een privacy-proof verslag.
Met 15000+ onbeminde woorden de meest complete online database.

WerkbaarBeter

Inzetbaarheid management

image

WerkbaarBeter biedt softwarematige oplossingen voor werkgevers die inzetbaarhed en vitaliteit willen optimaliseren vanuit een Eigen-Regie model.Stuur ons mail

Volgen en delen is leuk